VISI DAN MISI

Misi dan Visi Sekolah
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
1.1.3 Objektif Sekolah
    Murid
·           Memastikan semua murid menerima pengajaran dan pembelajaran  
               mengikut masa yang diperuntukkan.
·           Semua murid akan dilayan dengan adil tanpa mengira kaum dan 
               agama.
·           Semua murid akan dilayan dengan mesra apabila berurusan dengan 
               kaunter pejabat.
·           Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan akan diberikan kepada yang 
               layak.
·           Berpeluang menyertai semua program sekolah di peringkat zon, negeri   
              dan kebangsaan bagi yang layak.
Staf
·         Staf dapat bekerja dalam suasana kondusif.
·         Staf baru mendapat gaji dalam tempo 3 bulan pertama.
·         Menerima  latihan dalaman untuk peningkatan kendiri sekurang-kurangnya  3 kali setahun
·         Guru dapat mengajar mengikut opsyen.
·         Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempo 3 hari selepas menerima  
3
 
           maklumat perubahan.
·         Mendapat semua maklumat dan pekeliling perkhidmatan yang dikeluarkan  oleh ‘stake holder’    .
Waris
·         Waris akan dilayan sama adil tanpa mengira status.
·         Setiap aduan akan disiasat dan maklum balas akan diberi tidak lebih dari 3  hari bekerja.   
·         Setiap cadangan/usul yang baik dan munasabah akan dipertimbangkan 
          oleh pihak sekolah.
·         Permohonan untuk anak bertukar sekolah akan diselesaikan dalam masa 
          2 hari.
‘Stake Holder’
·         Memastikan  semua arahan JPN/KPM melalui surat makluman dan pekeliling diambil tindakan segera.
Semua surat JPN/KPM akan dijawab dalam masa 3 hari jika diperlukan